Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž představuje v současné době nejdůležitější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, případně obrazu. Vzhledem ke své univerzálnosti a flexibilitě je využitelná pro nejrůznější telekomunikační systémy a služby. Její předností je snadné přizpůsobení i změnám budoucím.

Pro přenos v digitálních sítích na dálku se v dnešní době budují výhradně optické trasy ze singlemodových vláken. Tras s multimodovými vlákny postupně ubývá díky zvyšujícím se rychlostem v závislosti na vzdálenosti. V budovách se v současnosti nejvíce aplikuje strukturovaná kabeláž (UTP- Unshielded Twisted Pair, popřípadě STP – Shielded Twisted Pair), která je v kategorii 5e definována pro frekvenci 100 MHz, v  kategorii 6 pro 250 MHz. Nižší kategorie již dnes nejsou aktuální. V  budoucnosti se i zde předpokládá využití optiky, která bude levnější.

Společnost MCnet realizuje tažení strukturované kabeláže jako jsou  ethernetové kabely a optické kabely včetně možnosti jejich sváření pomoci speciální techniky. Tažení kabelů provádíme v bytových jednotkách nebo domech, komplexně také řešíme internetové připojení celých panelových domů a objektů firem.

Prvním krokem před samotnou realizací je výběr všech prvků, které jsou nutné, např. rozvaděče, aktivní prvky atd. Naši technici jsou připraveni Vám poradit a po vzájemné dohodě Vám nabídnout nejvýhodnější řešení.

Součástí realizace rozvodů strukturované kabeláže je i proměření odpovídajícím způsobem a vystavení měřících protokolů případně dokumentace skutečného stavu.

Metalické kabeláže

Nejužívanější přenosové medium se využívá metalické kabely nestíněné (UTP), které jsou zakončeny standardní datovou zásuvkou na jednom konci a na druhém jsou zakončeny v rozvaděči (racku).

Optické kabeláže

Dalším mediem s širokým využitím v kabelážních systémech jsou optické kabely, které se dříve využívaly hlavně k propojení budov. Dnes se díky trendu digitalizace přenášených informací stále více zasahuje do přenosu hlasu a obrazu, stávají se datové rozvody optickými vlákny univerzální pro jakoukoli informační infrastrukturu.

Bezdrátové sítě

Bezdrátová komunikace spočívá ve spojení dvou subjektů jiným způsobem, než mechanicky (kabelem). Původním cílem Wi-Fi sítí bylo zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. S postupem času začala být využívána i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných počítačích a i v  mobilních telefonech. Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále častých bezpečnostních incidentů. Následníkem Wi-Fi by měla být bezdrátová technologie WiMAX, která se zaměřuje na zlepšení přenosu signálu na větší vzdálenosti.

Komplexní řešení

V rámci komplexní dodávky řešení dodáváme instalaci celého systému pro datové i hlasové služby včetně zajištění pronájmu datových okruhů pro privátní sítě nebo připojení sítí na Internet, pobočkové digitální telefonní systémy a příslušenství (tarifikace, hlasová pošta, GSM brány, ADSL připojení), telefonní aparáty a další příslušenství. Nejčastěji se jedná o dodávky a subdodávky v rámci staveb nebo rekonstrukcí.