Služby

Optické kabeláže

 • položení optiky, chrániček, mikrotrubiček
 • zakončení optických vláken svařováním
 • opravy optických vláken
 • svařování
 • venkovní
 • vnitřní
 • zafukovani vlaken

Metalické kabeláže

SK - strukturovaná kabeláž
PBX - telefonní ústředna
STA - společná TV anténa
JČ - jednotný čas
OZV - ozvučení, místní rozhlas
DOCH - docházkový systém
AVT - Audio/Video technika
NKZ - nemocniční komunikační zařízení

Bezpečnostní systémy ochrany osob a majetku

EZS - elektronická zabezpečovací signalizace
ACS - Přístupové systémy
CCTV - Kamerový systém
Perimetrická ochrana

Požární systémy

EPS - elektrická požární signalizace
EVR - evakuační rozhlas
PU - požární ucpávky

Dále provádíme

 • Projektovou přípravu na všechny dále uváděné systémy
 • Dodávky a montáže systémů elektronické zabezpečovacího zařízení (EZS)
 • Dodávky a montáže systémů elektronické požární signalizace (EPS)
 • Dodávky a montáže telefonních ústředen
 • Instalace kamerových systémů (CCTV)
 • Realizace počítačových sítí/strukturované kabeláže vč. měření a závěrečné zprávy
 • Instalace systémů univerzální kabeláže pro rodinné domy
 • Záruční a pozáruční servis na všechny dodávané systémy
 • bytové a rodinné domy
 • administrativní objekty - knihovny, archívy, školy, obchodní centra
 • nemocnic a jiných zdravotnických zařízení
 • výrobních a průmyslových objektů a objektů pro zpracovatelský průmysl
 • logistických a dopravních center

Dodávky a montáže slaboproudých zařízení provádíme pro:

 • bytové a rodinné domy
 • administrativní objekty - knihovny, archívy, školy, obchodní centra
 • nemocnic a jiných zdravotnických zařízení
 • výrobních a průmyslových objektů a objektů pro zpracovatelský průmysl
 • logistických a dopravních center